Save Greek Water – Πρωτοβουλία για τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ελλάδα

Ἀθῆνα 14 Μαρτίου 2013

 Ἀναδημοσίευσι ἀπὸ:  SaveGreekWater
 

       Αὐτὴ εἶναι μιά δεύτερη πρωτοβουλία γιὰ συλλογὴ ὑπογραφῶν ποὺ «τρέχει» αὐτὴν τὴν στιγμὴ, γιά τὴν μὴ ἰδιωτικοποίησι τοῦ νεροῦ στὴν Ἑλλάδα. Παρ’ ὅλο πού ἀρχικὰ ὑποτίθεται ὅτι ιδιωτικοποιήσεις σὲ δημόσιες ἐπιχειρήσεις νεροῦ γίνοται μόνο στὶς χῶρες ποὺ ἔχουν μπῆ στὸν Μηχανισμὸ στήριξης μὲ τὴν συνηθισμένη καὶ ἠλίθια πρόφασι τοῦ δῆθεν περιορισμοῦ τοῦ δημοσίου χρέους καὶ παρ’ ὅλο ποὺ ἐπικρατεῖ ἡ τάσι νὰ ἐπανέρχονται οὶ ἐταιρεῖες ὑδρεύσεως σὲ δημόσια χέρια ὅπως στὴν περίπτωσι τῆς Γαλλίας, ἡ κατάστασι ἔχει ἀρχίσει νὰ ξεφεύγη ἀπὸ τὰ ὅρια. Ἤδη καὶ ἐνῷ στὴν Γερμανία (!) ἔχουν ξεσηκωθεῖ ἐναντίον σὲ κάθε τέτοια ἐνέργεια, ἠ Γερμανική Βουλή ἐξέδωσε ψήφισμα στὸ ὁποῖο οὖτε λίγο-οὖτε πολὺ θεωρεῖ ὅτι τὸ νερὸ ΔΕΝ εἶναι δημόσιο ἀγαθό. Ἡ Εὐρωπαῖκή «Ἔνωσι» τραβάει μακρυὰ τὸ σχοινί…
        Περιττὸ νὰ τονίσω ὅτι πρέπει ὅλοι μας νά ὑπογράψουμε αὐτὴν τὴν πρωτοβουλία ἡ ὁποῖα θά ἐπιδοθῆ στόν Ὑπουργὸ Οίκονομοκῶν Γ. Στουρνάρα, στὸν Πρωθυπουργό  Ἀ. Σαμαρᾶ καὶ στὴν Τρόϊκα.

                                                                                       – – – // – – –
 

Ποιοι είμαστε

 

Η πρωτοβουλία για τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ελλάδα ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012 σε μια προσπάθεια ενημέρωσης της κοινής γνώμης και διασύνδεσης φορέων και προσώπων που επιφυλάσσονται για το δικαίωμα μιας ιδιωτικής εταιρίας να έχει τον έλεγχο ενός δημόσιου αγαθού απαραίτητου για την επιβίωση ανθρώπων , φυτών και ζώων. Δεν έχει καμία χρηματοδότηση και είναι ένα εγχείρημα εθελοντικό ανθρώπων διαφόρων ειδικοτήτων και πολιτικών θέσεων που συναινούν στη δημοκρατική και ορθολογική διαχείριση αυτού του πολύτιμου πόρου.


bannerAvaazΑν και στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει προηγούμενο, η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει ότι η ιδιωτικοποίηση του νερού έχει ως σύνηθες αποτέλεσμα την αλματώδη αύξηση των τιμών και σε ορισμένες περιπτώσεις την υποβάθμιση της ποιότητας του. Παρότι η τάση στην Ευρώπη είναι η ανάκτηση των εταιριών ύδρευσηςαπό τους διάφορους δήμους, για μια ακόμη φορά με καθυστέρηση εικοσαετίας το ελληνικό κράτος «εκσυγχρονίζεται» προς το παρελθόν.

  • Ποια άραγε θα είναι η μοίρα της ύδρευσης κοστοβόρων για την ιδιωτική πρωτοβουλία  απόμακρων η αραιοκατοικημένων περιοχών;
  • Τι είδους οικολογική επιβάρυνση μπορεί να επιφέρει η περαιτέρω απώλεια κοινωνικού ελέγχου στην ποσότητα του νερού που αντλείται και στο πού πωλείται;
  • Τι ακριβώς θα πωληθεί εν τέλει και σε τι ζημία του κοινωνικού συνόλου δεδομένου ότι οι επενδύσεις υψηλού κόστους αυτών των επιχειρήσεων αφορούν τις υποδομές τους που ήδη έχουν πληρωθεί με έξοδα των φορολογούμενων πολιτών;

Τέτοια ερωτήματα μας κάνουν ιδιαίτερα επιφυλακτικούς στην ρητορική οικολογικών «ευαισθησιών» που αναπτύσσεται από τους υπέρμαχους της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον τομέα των υδάτινων πόρων και σκεπτικούς στην προθυμία με την οποία η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να θέλει να «απεμπλακεί» από ένα πολυδιάστατο ζήτημα όπως η διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας.

Το SAVEGREEKWATER είναι μια ελληνική πρωτοβουλία πολιτών που αντιτίθενται στην ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων των υδάτινων πόρων και της διανομής τους. Το καθαρό προσιτό νερό αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και πρέπει να παραμείνει ένα δημόσιο αγαθό. Η πρωτοβουλία μας επιθυμεί να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους για τις επιπτώσεις του να επιτραπεί στις εταιρείες να εμπορευματοποιήσουν και να κερδίσουν από τα περιορισμένα αποθέματα υδάτινων πόρων. Η ιδιωτικοποίηση του νερού είναι πρωτίστως θέμα δημοκρατίας. Αν δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ύδρευση μπορούμε πραγματικά να ελέγξουμε οτιδήποτε; Η εκστρατεία μας με αυτή την ευκαιρία επιθυμεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το ευρύτερο θέμα της προσεκτικής διαχείρισης των υδάτων για ιδιωτική και γεωργική χρήση. Συμμετάσχετε στην πρωτοβουλία SAVEGREEKWATER για τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού. Βοηθήστε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας μας.

 

Συμφωνείτε; Υπογράψτε!
 
 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *