Οσμή σκανδάλου στο ΤΑΙΠΕΔ για 28 ακίνητα – Δημοσιεύουμε ΟΛΑ τα μισθωτήρια

da1402efbcd801798ca98fb3fefb4226 Αθήνα 11/6/2015

Αναδημοσίευση από :

http://www.altsantiri.gr

Του Πέτρου Παπαβασιλείου

– Στην Εισαγγελέα Διαφθοράς, Ελένη Ράικου, βρίσκεται η υπόθεση της εκποίησης 28 συνολικά ακινήτων του Δημοσίου, μέσω ΤΑΙΠΕΔ, σε θυγατρικές εταιρίες της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας. Η ιστορία αυτή -που συγκαταλέγεται στα οικονομικά «επιτεύγματα» των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ- συνοδεύεται από εξώδικες καταγγελίες και μηνυτήριες αναφορές, ενώ χάνεται πίσω από συμβόλαια αγοραπωλησίας χωρίς τιμές ακινήτων και αλληλοσυγκρουόμενες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το κουβάρι των γεγονότων ξετυλίγεται ως εξής:

– Στις 6 Σεπτεμβρίου 2011 η διυπουργική επιτροπή αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων, με την υπ΄αριθμόν 186 απόφασή της, μεταβίβασε στο ΤΑΙΠΕΔ 28 ακίνητα του δημοσίου -κτήρια και εγκαταστάσεις που ανήκαν στα υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, σε ΔΟΥ, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, τη ΓΑΔΑ και την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Ο σκοπός, περίπου ιερός: η αύξηση των εσόδων για τη μείωση του χρέους (νόμος 3985/2011).

– Στη συνέχεια, οι θιασώτες της νεοφιλελεύθερης οικονομίας, (πάντα με κρατικά λεφτά), έκριναν σκόπιμο να αξιοποιήσουν τα ακίνητα αυτά με τη μέθοδο sale and lease back, δηλαδή πώληση σε ιδιώτη και επαναμίσθωση των ίδιων ακριβώς κτηριακών εγκαταστάσεων από το δημόσιο. Πράγματι, τα 28 ακίνητα διαχωρίστηκαν σε δύο χαρτοφυλάκια (14 το καθένα), ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ δρομολόγησε, με απόφασή του, διαγωνισμό για την αξιοποίησή τους.

– Η πρώτη φάση του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε στις 16 Μαΐου 2013. Με την ένδειξη του προεπιλεγμένου, βρέθηκαν οκτώ υποψήφιοι. Ωστόσο, στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, (11 Οκτωβρίου 2013), υπέβαλαν δεσμευτική πρόταση μόνο τρεις υποψήφιοι: Η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ για το χαρτοφυλάκιο Α, η Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ για το χαρτοφυλάκιο B και η Dolphin Capital REIT Ltd και για τα δύο χαρτοφυλάκια.

– Στις 18 Οκτωβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ απέρριψε την προσφορά της Dolphin Capital REIT Ltd και ανακήρυξε ως τελικούς επενδυτές την εταιρεία Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ (για το χαρτοφυλάκιο Α) και την Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ (για το χαρτοφυλάκιο Β). Για το πρώτο «πακέτο» ακινήτων η θυγατρική εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας δεσμεύθηκε να καταβάλει το ποσό των 115,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για το δεύτερο «πακέτο» η θυγατρική εταιρεία της Eurobank το ποσό των 145,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ κατοχυρώθηκε στη βάση σύμφωνης γνώμης ανεξάρτητου εκτιμητή για τη συνολική αξία των ακινήτων, καθώς και ομόφωνης θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. Το έργο των τελευταίων είναι ο έλεγχος των συμβάσεων και κατά πόσο αυτές είναι επωφελείς και συμφέρουσες για το δημόσιο…

– Σε όλα τα διαγωνιστικά στάδια, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ, για την ολοκλήρωση του deal, ήταν οι εταιρείες NBG Securities SA και Eurobank Equities Investment Firm. Η πρώτη, συνδέεται με τον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας και την Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ, ενώ η δεύτερη με τον όμιλο της Eurobank και, φυσικά, με την Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ. Δηλαδή, οι σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ ανήκαν στην ίδιες ομάδες με τους πλειοδότες επενδυτές…

– Όπως προβλέπουν οι συμβάσεις, οι εταιρείες που κέρδισαν τον διαγωνισμό μπορούν να νοικιάσουν για 20 χρόνια στο δημόσιο τα κτήρια, τα οποία μόλις απέκτησαν από αυτό, λαμβάνοντας ετήσιο μίσθωμα το 1/10 περίπου της αξίας των ακινήτων. Για το πρώτο χαρτοφυλάκιο, τα ενοίκια που πρέπει να καταβάλλει το δημόσιο στην Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ ανέρχεται στα 11,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ενώ για το δεύτερο χαρτοφυλάκιο οι ετήσιες υποχρεώσεις του δημοσίου προς την Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ υπολογίζονται στα 14,5 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά, συντελούνται ηθικά και νόμιμα, καθώς κατοχυρώνονται από διατάξεις των νόμων 3581/2007 και 3986/2011.

– Στις σχετικές συμβάσεις ενοικίασης αναφέρεται πως αν, για οποιονδήποτε λόγο, το δημόσιο επιβάλει αναγκαστική μείωση των καταβληθέντων ενοικίων, οι ιδιοκτήτες (δηλαδή οι θυγατρικές της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank) έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν τα μισθώματα, ώστε να βάλουν τελικά στην «τσέπη» τα ποσά που έχουν αρχικώς συμφωνηθεί. Ο ενοικιαστής (δηλαδή το δημόσιο) δεν έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, ενώ ο ιδιοκτήτης -μέσα από «παραθυράκια» των νόμων- μπορεί να αξιώσει έως και αποζημίωση από το δημόσιο.

– Οι συμβάσεις sale and lease back υποβλήθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. Το Ζ” κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την υπ΄ αριθμόν 275/2013 πράξη, έκρινε ότι η υπογραφή των παραπάνω συμβάσεων κωλύεται διότι, «η συμμετοχή στην όλη διαγωνιστική διαδικασία ως χρηματοοικονομικών συμβούλων εταιρειών που ελέγχονται από τους ίδιους ομίλους, στους οποίους ανήκουν οι τελικά επιλεγέντες επενδυτές, υπονομεύει τις αρχές της αμεροληψίας και της διαφάνειας, πράγμα το οποίο δεν αναιρείται από το γεγονός ότι παραδεκτή οικονομική προσφορά υπέβαλαν τελικά μόνο οι εν λόγω επενδυτές».

– Επίσης, κρίθηκε ότι η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων -και συνακόλουθα η απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ- δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες ως προς την επωφέλεια της συναλλαγής για το ελληνικό δημόσιο, γιατί η αιτιολογία τους περιορίζεται στη διαβεβαίωση ότι τα ακίνητα πωλούνται σε τιμή της αγοραίας αξίας τους, ενώ «η σύμβαση είναι σύνθετη και περιλαμβάνει εκτός  της μεταβίβασης της κυριότητας των ακινήτων και τη δημιουργία μακροχρόνιων υποχρεώσεων σε βάρος του Δημοσίου λόγω της μίσθωσης των ακινήτων με συνέπεια την υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων, εξόδων συντήρησης κλπ». Κατά συνέπεια, η συναλλαγή αποτελεί ειδική μορφή δανεισμού του ελληνικού δημοσίου από ιδιώτες, όπου το τίμημα της πώλησης είναι το κεφάλαιο του δανείου, ενώ τα καταβαλλόμενα μισθώματα αποτελούν ένα είδος τοκοχρεολυσίων. Η εκτίμηση των στοιχείων αυτών δεν πραγματοποιήθηκε ούτε από το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων ούτε από το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ.

– Στη συνέχεια, όμως, το ΣΤ΄ τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου -μετά από αίτηση του ΤΑΙΠΕΔ- ανακάλεσε την απόφαση του Ζ΄ κλιμακίου και εξέδωσε νέα (αριθμός απόφασης 1204/2014), με την οποία έκρινε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή των συγκεκριμένων συμβάσεων. Το ΣΤ΄ τμήμα έκρινε ότι εσφαλμένα το Ζ΄ κλιμάκιο προέβη σε έλεγχο σκοπιμότητας των συμβάσεων και σε έλεγχο της ορθότητας των κρίσεων του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, καθώς υπερέβη τις αρμοδιότητές του.

Η υπόθεση της αξιοποίησης των 28 ακινήτων του δημοσίου, μέσω ΤΑΙΠΕΔ, καταγγέλθηκε από ομάδα πολιτών τον Δεκέμβριο του 2013. Σε εξώδικη πρόσκλησή τους χαρακτηρίζουν «σκανδαλώδεις» τις συμβάσεις γιατί όπως υποστηρίζουν:

«Τα ακίνητα αυτά είναι εκτός συναλλαγής, βάσει Συντάγματος, είναι ιδιόχρηστα, αμεταβίβαστα, ανήκουν στη δημόσια κτήση και όχι στην ιδιωτική περιουσία του κράτους. Επομένως, η πώλησή τους είναι παράνομη και αντισυνταγματική».

«Οι οικονομικοί όροι είναι εξαιρετικά ασύμφοροι για το ελληνικό δημόσιο, το οποίο λαμβάνει 261.310.000€, που αυτομάτως πηγαίνουν στην αποπληρωμή του χρέους και, ταυτόχρονα, υποχρεούται να καταβάλλει, επί 20 χρόνια, περίπου 30.000.000€ το χρόνο για τη μίσθωση των ακινήτων. Δηλαδή, συνολικά θα καταβάλλει 600.000.000€ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι προσαυξήσεις που ορίζει ο ευρωπαϊκός δείκτης καταναλωτή. Στην πραγματικότητα, το ετήσιο κόστος που θα καταβάλλει το δημόσιο θα είναι αρκετά υψηλότερο από τα ενοίκια, καθώς θα επιβαρύνεται επιπλέον για την επόμενη εικοσαετία με την ετήσια ασφάλιση των συνολικά 270.460 τ.μ. των 28 κτιρίων όσο και με την τακτική συντήρησή τους, ενώ οι νέοι ιδιοκτήτες μόνο με την έκτακτη βαριά συντήρηση».

Σημειώνεται ότι τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης έχουν ζητήσει τρεις γνωστοί δικηγόροι, με μηνυτήρια αναφορά τους προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Το altsantiri.gr δημοσιεύει τα επίμαχα μισθωτήρια. Oλα τα συμβόλαια με ημερομηνία 12-5-2014 και αγοραστή-εκμισθωτή  την Eurobank είναι της συμβολαιογράφου Αθηνών Α. Μ. Στο χαρτοφυλάκιο αυτό δεν προσδιορίζεται η τιμή κτήσης κάθε ακινήτου χωριστά, αλλά αναφέρεται ως ενιαία συνολική τιμή το ποσό των 145.810.000,00€.

Αντίθετα, στα συμβόλαια με ημερομηνία 23-5-2014 και αγοραστή-εκμισθωτή την ΠΑΝΓΑΙΑ προσδιορίζονται για κάθε ακίνητο η αντικειμενική τιμή, αλλά και η αντίστοιχη τιμή κτήσης . Τα συμβόλαια αυτού του χαρτοφυλακίου καταρτίστηκαν από τη συμβολαιογράφο Αθηνών Μ.Π.

Του Πέτρου Παπαβασιλείου

Στην Εισαγγελέα Διαφθοράς, Ελένη Ράικου, βρίσκεται η υπόθεση της εκποίησης 28 συνολικά ακινήτων του Δημοσίου, μέσω ΤΑΙΠΕΔ, σε θυγατρικές εταιρίες της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας. Η ιστορία αυτή -που συγκαταλέγεται στα οικονομικά «επιτεύγματα» των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ- συνοδεύεται από εξώδικες καταγγελίες και μηνυτήριες αναφορές, ενώ χάνεται πίσω από συμβόλαια αγοραπωλησίας χωρίς τιμές ακινήτων και αλληλοσυγκρουόμενες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το κουβάρι των γεγονότων ξετυλίγεται ως εξής:

– Στις 6 Σεπτεμβρίου 2011 η διυπουργική επιτροπή αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων, με την υπ΄αριθμόν 186 απόφασή της, μεταβίβασε στο ΤΑΙΠΕΔ 28 ακίνητα του δημοσίου -κτήρια και εγκαταστάσεις που ανήκαν στα υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, σε ΔΟΥ, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, τη ΓΑΔΑ και την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Ο σκοπός, περίπου ιερός: η αύξηση των εσόδων για τη μείωση του χρέους (νόμος 3985/2011).

– Στη συνέχεια, οι θιασώτες της νεοφιλελεύθερης οικονομίας, (πάντα με κρατικά λεφτά), έκριναν σκόπιμο να αξιοποιήσουν τα ακίνητα αυτά με τη μέθοδο sale and lease back, δηλαδή πώληση σε ιδιώτη και επαναμίσθωση των ίδιων ακριβώς κτηριακών εγκαταστάσεων από το δημόσιο. Πράγματι, τα 28 ακίνητα διαχωρίστηκαν σε δύο χαρτοφυλάκια (14 το καθένα), ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ δρομολόγησε, με απόφασή του, διαγωνισμό για την αξιοποίησή τους.

– Η πρώτη φάση του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε στις 16 Μαΐου 2013. Με την ένδειξη του προεπιλεγμένου, βρέθηκαν οκτώ υποψήφιοι. Ωστόσο, στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, (11 Οκτωβρίου 2013), υπέβαλαν δεσμευτική πρόταση μόνο τρεις υποψήφιοι: Η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ για το χαρτοφυλάκιο Α, η Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ για το χαρτοφυλάκιο B και η Dolphin Capital REIT Ltd και για τα δύο χαρτοφυλάκια.

– Στις 18 Οκτωβρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ απέρριψε την προσφορά της Dolphin Capital REIT Ltd και ανακήρυξε ως τελικούς επενδυτές την εταιρεία Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ (για το χαρτοφυλάκιο Α) και την Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ (για το χαρτοφυλάκιο Β). Για το πρώτο «πακέτο» ακινήτων η θυγατρική εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας δεσμεύθηκε να καταβάλει το ποσό των 115,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για το δεύτερο «πακέτο» η θυγατρική εταιρεία της Eurobank το ποσό των 145,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ κατοχυρώθηκε στη βάση σύμφωνης γνώμης ανεξάρτητου εκτιμητή για τη συνολική αξία των ακινήτων, καθώς και ομόφωνης θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. Το έργο των τελευταίων είναι ο έλεγχος των συμβάσεων και κατά πόσο αυτές είναι επωφελείς και συμφέρουσες για το δημόσιο…

– Σε όλα τα διαγωνιστικά στάδια, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ, για την ολοκλήρωση του deal, ήταν οι εταιρείες NBG Securities SA και Eurobank Equities Investment Firm. Η πρώτη, συνδέεται με τον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας και την Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ, ενώ η δεύτερη με τον όμιλο της Eurobank και, φυσικά, με την Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ. Δηλαδή, οι σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ ανήκαν στην ίδιες ομάδες με τους πλειοδότες επενδυτές…

– Όπως προβλέπουν οι συμβάσεις, οι εταιρείες που κέρδισαν τον διαγωνισμό μπορούν να νοικιάσουν για 20 χρόνια στο δημόσιο τα κτήρια, τα οποία μόλις απέκτησαν από αυτό, λαμβάνοντας ετήσιο μίσθωμα το 1/10 περίπου της αξίας των ακινήτων. Για το πρώτο χαρτοφυλάκιο, τα ενοίκια που πρέπει να καταβάλλει το δημόσιο στην Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ ανέρχεται στα 11,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ενώ για το δεύτερο χαρτοφυλάκιο οι ετήσιες υποχρεώσεις του δημοσίου προς την Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ υπολογίζονται στα 14,5 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά, συντελούνται ηθικά και νόμιμα, καθώς κατοχυρώνονται από διατάξεις των νόμων 3581/2007 και 3986/2011.

– Στις σχετικές συμβάσεις ενοικίασης αναφέρεται πως αν, για οποιονδήποτε λόγο, το δημόσιο επιβάλει αναγκαστική μείωση των καταβληθέντων ενοικίων, οι ιδιοκτήτες (δηλαδή οι θυγατρικές της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank) έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν τα μισθώματα, ώστε να βάλουν τελικά στην «τσέπη» τα ποσά που έχουν αρχικώς συμφωνηθεί. Ο ενοικιαστής (δηλαδή το δημόσιο) δεν έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, ενώ ο ιδιοκτήτης -μέσα από «παραθυράκια» των νόμων- μπορεί να αξιώσει έως και αποζημίωση από το δημόσιο.

– Οι συμβάσεις sale and lease back υποβλήθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. Το Ζ” κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την υπ΄ αριθμόν 275/2013 πράξη, έκρινε ότι η υπογραφή των παραπάνω συμβάσεων κωλύεται διότι, «η συμμετοχή στην όλη διαγωνιστική διαδικασία ως χρηματοοικονομικών συμβούλων εταιρειών που ελέγχονται από τους ίδιους ομίλους, στους οποίους ανήκουν οι τελικά επιλεγέντες επενδυτές, υπονομεύει τις αρχές της αμεροληψίας και της διαφάνειας, πράγμα το οποίο δεν αναιρείται από το γεγονός ότι παραδεκτή οικονομική προσφορά υπέβαλαν τελικά μόνο οι εν λόγω επενδυτές».

– Επίσης, κρίθηκε ότι η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων -και συνακόλουθα η απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ- δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες ως προς την επωφέλεια της συναλλαγής για το ελληνικό δημόσιο, γιατί η αιτιολογία τους περιορίζεται στη διαβεβαίωση ότι τα ακίνητα πωλούνται σε τιμή της αγοραίας αξίας τους, ενώ «η σύμβαση είναι σύνθετη και περιλαμβάνει εκτός  της μεταβίβασης της κυριότητας των ακινήτων και τη δημιουργία μακροχρόνιων υποχρεώσεων σε βάρος του Δημοσίου λόγω της μίσθωσης των ακινήτων με συνέπεια την υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων, εξόδων συντήρησης κλπ». Κατά συνέπεια, η συναλλαγή αποτελεί ειδική μορφή δανεισμού του ελληνικού δημοσίου από ιδιώτες, όπου το τίμημα της πώλησης είναι το κεφάλαιο του δανείου, ενώ τα καταβαλλόμενα μισθώματα αποτελούν ένα είδος τοκοχρεολυσίων. Η εκτίμηση των στοιχείων αυτών δεν πραγματοποιήθηκε ούτε από το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων ούτε από το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ.

– Στη συνέχεια, όμως, το ΣΤ΄ τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου -μετά από αίτηση του ΤΑΙΠΕΔ- ανακάλεσε την απόφαση του Ζ΄ κλιμακίου και εξέδωσε νέα (αριθμός απόφασης 1204/2014), με την οποία έκρινε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή των συγκεκριμένων συμβάσεων. Το ΣΤ΄ τμήμα έκρινε ότι εσφαλμένα το Ζ΄ κλιμάκιο προέβη σε έλεγχο σκοπιμότητας των συμβάσεων και σε έλεγχο της ορθότητας των κρίσεων του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, καθώς υπερέβη τις αρμοδιότητές του.

Η υπόθεση της αξιοποίησης των 28 ακινήτων του δημοσίου, μέσω ΤΑΙΠΕΔ, καταγγέλθηκε από ομάδα πολιτών τον Δεκέμβριο του 2013. Σε εξώδικη πρόσκλησή τους χαρακτηρίζουν «σκανδαλώδεις» τις συμβάσεις γιατί όπως υποστηρίζουν:

«Τα ακίνητα αυτά είναι εκτός συναλλαγής, βάσει Συντάγματος, είναι ιδιόχρηστα, αμεταβίβαστα, ανήκουν στη δημόσια κτήση και όχι στην ιδιωτική περιουσία του κράτους. Επομένως, η πώλησή τους είναι παράνομη και αντισυνταγματική».

«Οι οικονομικοί όροι είναι εξαιρετικά ασύμφοροι για το ελληνικό δημόσιο, το οποίο λαμβάνει 261.310.000€, που αυτομάτως πηγαίνουν στην αποπληρωμή του χρέους και, ταυτόχρονα, υποχρεούται να καταβάλλει, επί 20 χρόνια, περίπου 30.000.000€ το χρόνο για τη μίσθωση των ακινήτων. Δηλαδή, συνολικά θα καταβάλλει 600.000.000€ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι προσαυξήσεις που ορίζει ο ευρωπαϊκός δείκτης καταναλωτή. Στην πραγματικότητα, το ετήσιο κόστος που θα καταβάλλει το δημόσιο θα είναι αρκετά υψηλότερο από τα ενοίκια, καθώς θα επιβαρύνεται επιπλέον για την επόμενη εικοσαετία με την ετήσια ασφάλιση των συνολικά 270.460 τ.μ. των 28 κτιρίων όσο και με την τακτική συντήρησή τους, ενώ οι νέοι ιδιοκτήτες μόνο με την έκτακτη βαριά συντήρηση».

Σημειώνεται ότι τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης έχουν ζητήσει τρεις γνωστοί δικηγόροι, με μηνυτήρια αναφορά τους προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Το altsantiri.gr δημοσιεύει τα επίμαχα μισθωτήρια. Oλα τα συμβόλαια με ημερομηνία 12-5-2014 και αγοραστή-εκμισθωτή  την Eurobank είναι της συμβολαιογράφου Αθηνών Α. Μ. Στο χαρτοφυλάκιο αυτό δεν προσδιορίζεται η τιμή κτήσης κάθε ακινήτου χωριστά, αλλά αναφέρεται ως ενιαία συνολική τιμή το ποσό των 145.810.000,00€.

Αντίθετα, στα συμβόλαια με ημερομηνία 23-5-2014 και αγοραστή-εκμισθωτή την ΠΑΝΓΑΙΑ προσδιορίζονται για κάθε ακίνητο η αντικειμενική τιμή, αλλά και η αντίστοιχη τιμή κτήσης . Τα συμβόλαια αυτού του χαρτοφυλακίου καταρτίστηκαν από τη συμβολαιογράφο Αθηνών Μ.Π.

77dc8e169d4f892a21f1151437cc3247

6d153f08a6804c49ab85d3d61d200540

c926ca5329a37391925411fbfd0a099c

43487b5c00a49500999a00684457eb43

ef9dd932d82e600db30c1e54ccb8f6cb1

15 comments

 1. Δημήτρης /

  Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι η απόδοση ιθαγένειας σε μουσουλμάνους λαθρομετανάστες και το Athens Pride για το οποίο έχουμε ενημερωθεί εκτενέστατα σε όλες τις στάσεις ΜΕΤΡΟ,ΤΡΑΜ.

 2. Ανδρέας Αέναος /

  Καλημέρα σας.
  ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ…. ο ορισμός της λέξης σκάνδαλο!
  -Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει!
  Αυτήν την καταπληκτική υπόθεση, δεν ακούω να την σχολιάζει κανένας από τον συρφετό που παρελαύνει καθημερινά στα μέσα μαζικής τρομοκράτησης (ξέρετε, βολεμένοι βολευτές του γερμανοτσολιάδικου κόματος, του κόμματος των κλεφτρονιών, του κόματος του μπόμπολα..ώπα λάθος το ποταμίσιο εννοώ, καθηγητάδες, αναλυτές, δημοσιογραφορουφιάνοι και λοιπά εδώδιμα και αποικιακά), όπου καθημερινά δίνουν “των υπέρ πάντων αγώνα” και προκειμένου να μας πείσουν ότι οι αποκρατικοποιήσεις-ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, είναι η πανάκεια του προβλήματος!
  Η πραγματικότητα, σκληρή και αμείλικτη, αποδεικνύει πως η τάχα μου “αποσυμφόρηση” από το “βαρύ” και “ασύμφορο” κράτος, δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά ένα καλοδουλεμένο σχέδιο ρέμουλας και αρπαχτής από τα λαμόγια-δουλικά και προκειμένου να απογυμνώσουν την χώρα μας από οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, για να μας παραδώσουν “γυμνούς” στα αφεντικά τους, τους τοκογλύφους “εταίρους” μας!
  -Φυσικά, “κοντά στον νού και η γνώση”!
  -Εκτελούν τόσο πειθήνια τις εντολές των αφεντικών που “δικαιούνται”, βρέ αδελφέ, να σκορπίζουν τα οφέλη απλόχερα σε ημετέρους-υμέτερους!
  Παρήγορο και ελπιδοφόρο το γεγονός πως, επιλήφθηκε η δικαιοσύνη για και με αυτήν την ρέμουλα.
  Πλήν όμως (και εδώ ξεκινά το πρόβλημα), “σύντροφοι” της κυβέρνησης θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε κάποιες “λεπτομέρειες”.
  1η) Η εισαγγελέας που ανέλαβε, δεν εμπνέει εμπιστοσύνη για την επιστημονική της κατάρτιση (εξ αντιθέτου μάλιστα θα σας υπενθυμίσω ότι κατά το πρόσφατο παρελθόν εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για έγκλημα που διώκεται κατ έγκλησιν, χωρίς καν ο παθόν να υποβάλλει μήνυση!
  -Μάλιστα το έπραξε κατ εντολή-παρότρυνση, τηλεφωνική μάλιστα, δημοσιογράφου!!!!!!!)
  2η) Το “πολύ διαφημιζόμενο” (από κανάλια και δημοσιογράφους), “έργο” της εν λόγω εισαγγελέως να μου επιτρέψετε να πώ ότι δεν είναι και τόσο “εμφανές” ώστε να μου εμπνέει εμπιστοσύνη για και ως προς την διαλεύκανση της υπόθεσης που ανάλαβε και προς την κατεύθυνση του δημοσίου συμφέροντος!
  3η) Τα απανωτά “χτυπήματα” (αθωωτικές αποφάσεις, αποφυλακίσεις, απαλλαγές λόγω γραφειοκρατικών κωλυμάτων και άλλα), δεν “δίνουν” την σιγουριά της έντιμης έκβασης για την υπόθεση.
  4η) Η δικαιοσύνη στην χώρα μας πλέον, δεν εμπνέει σε κανέναν και καμία σιγουριά για την “δικαιοσύνη” που την διακατέχει, πολύ δε μάλιστα για “δικαιοσύνη” υπέρ του λαϊκού συμφέροντος και του δημοσίου συμφέροντος…… και συμπαθάτε με!
  Καιρός λοιπόν (και αφορμής δοθείσης), “σύντροφοι” της κυβέρνησης να ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΕΤΕ και να νομοθετήσετε με δικαιοσύνη και σιγουριά (με ασφαλιστικές δικλείδες, π.χ. όταν νομοθετώ για ένα θέμα καταργώ και αυτομάτως όλους τους υπόλοιπους νόμους που “απασχολούν” το ίδιο θέμα ώστε να “κλείνω” τις διεξόδους διαφυγής με την χρήση “παραθύρων”…. και ο νοών νοήτω!)…. τόοοοοσο απλά!

 3. Κώστας Ναξάκης /

  Λυπάμαι αλλά εκτός από τη μπόχα σκανδάλου, διαφαίνεται ότι υπάρχουν υπόγειες διαδρομές που κατευθύνουν τις εξελίξεις για ολοκλήρωση σκανδαλωδών ενεργειών και συγκάλυψης τους. Πέρα από το σκανδαλώδες Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει, χωρίς να είμαι ειδικός ή να γνωρίζω την υπόθεση σε βάθος, αναρωτιέμαι:
  Με ποια αιτιολογία απορρίφθηκε η προσφορά της τρίτης ενδιαφερόμενης;
  Το ΤΑΙΠΕΔ δεν είχε υποχρέωση να τηρήσει τον κώδικα δεοντολογίας προκειμένου να απορριφθούν οι προτάσεις Εθνικής και Eurobank, ή να προσλάβουν άλλους συμβούλους;
  Γιατί η αίτηση στο ΣΤ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε από το ΤΑΙΠΕΔ και όχι από τους ενδιαφερόμενους αγοραστές και με την παρέμβαση τίνος;
  Το ΣΤ κλιμάκιο δεν είχε υποχρέωση να διασφαλίσει τους όρους διαφάνειας του διαγωνισμού και ελέγχου του αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των λοιπών συμμετεχόντων;
  Είναι διαφοροποιημένη η σύνθεση του Στ κλιμακίου από αυτήν του Ζ και μπορεί ένα κλιμάκιο να κρίνει τις αποφάσεις άλλου; Αντιλαμβάνεστε ότι αν ισχύει κάτι τέτοιο πόσες στημένες αποφάσεις μπορεί να παρθούν από κλιμάκια επιρρεπή σε επιρροές.
  Η προσφυγή των πολιτών προηγείται της απόφασης του ΣΤ κλιμακίου. Γιατί δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη κατά την γνωμοδότηση;
  Πως έφτασε η υπόθεση στην εισαγγελέα διαφθοράς και γιατί καθυστέρησε δύο χρόνια;

 4. Ανδρέας Αέναος /

  Καλημέρα σας.
  Φίλε μου Κώστα, απλή και κατανοητή η ενημέρωσή σου και αν ίσως ληφθεί υπ όψιν της “αδόκιμης” και “ελλιπούς” εισαγγελέως διαφθοράς, βοηθήσει!
  Στο τέλος του σχόλιού σου, απευθύνεις ένα διπλό ερώτημα στο οποίο μπορώ να σου απαντήσω, με έμμεσο τρόπο, στο δεύτερο σκέλος του, “γιατί καθυστέρησε δύο χρόνια;”.
  -Το λοιπόν, διάβασε για να “γελάσεις” και να κλάψεις!!!!!!
  Κατά την διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της επιτροπής για το σκάνδαλο του εξω-δικαστικού “συμβιβασμού”, που έκανε ο γερμανόδουλος στουρνάρας με τα αφεντικά του της ζήμενς, με δόλο και με στόχο την βλάβη του Ελληνικού δημοσίου……….
  ….ερωτηθής, ο πρώην υπουργός “δικαιοσύνης τους!!!!!!” και “εντιμότατος;;;;;;;;” πρώην του δικαστικού σώματος αθανασίου, για την σχέση του με τον νομικό υπεύθυνο-επί του θέματος του διακανονισμού με τον γερμανόδουλο στουρνάρα- της ζήμενς,απάντησε χωρίς να κοκκινίσει καθόλου πως, ήταν παιδικός φίλος με τον πατέρα αυτού, γνώριζε δε και τον ίδιο σε σημείο σχέσης του να έχει παρεβρεθεί και στον γάμο αυτού!
  ……! …….; …………ααααααααααααα!
  Αντιλαμβάνεσαι ασφαλώς, φίλε μου Κώστα και δεν είναι της φαντασίας μου, πως αν ακόμα ο “εντιμότατος;;;;;” αθανασίου ήταν υπουργός, όχι 2 αλλά 1102 χρόνια θα έκανε το σκάνδαλο να “φθάσει” στην εισαγγελία διαφθοράς!

 5. Ανδρέας Αέναος /

  Βρέ παιδιά……. τι κακό είναι αυτό με εσάς…… μην τολμήσει άνθρωπος να έχει κοινωνικές σχέσεις….. εσείς παντού την διαπλοκή ονειρεύεστε…….νισάφι πιά!…….Αμάν!

 6. Δημήτρης /

  Να δω πότε θα ασχοληθούμε σε αυτόν τον τόπο με το τεράστιο θέμα της λαθρομετανάστευσης.
  Πληφοριακά χτες, στη Λέσβο οι παράνομοι αποτελούσαν το 6% των κατοίκων της πρωτεύουσας του νησιού.

  Και να μην ξεχάσω να δώσω τα συγχαρητήριά μου, στην κυβέρνηση για την άψογη διοργάνωση του Gay Parade.
  Μπράβο στην κ Κωνσταντωπούλου, που σέβεται τα δικαιώματα των διαφορετικών, αλλά ως δικηγόρος υπερασπιζόταν βιαστές.http://www.iefimerida.gr/news/89894/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%B2%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B4%CF%8E-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AC-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B7-%CE%B6%CF%89%CE%AE-%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85

  Ψευτοδημοκράτες με όλη την σημασία της λέξης.

 7. Δημήτρης /

  Ο πατριώτης αγαπάει την πατρίδα του, ο υππάλληλος το μισθό του.
  Πάψτε να ασχολείστε μόνο με την οικονομία.

  • ΚΑΧΥΠΟΠΤΟΣ /

   Φιλαράκι επειδή γίνεται τις επι χρήμαση εκδιδομένης το σιδηρού κιγκλίδομα άντε θαςου την κάνω τη χάρη

   https://youtu.be/yjCKWoh_hD0

 8. Βελζεβούλης /

  Τι κι αν είμαι Βελζεβούλης…

  …υποκλίνομαι στο αρχαίο ελληνικό ρητό…

  …«γηράσκω αεί διδασκόμενος»!!!

  Τώρα θα μου πείτε… τι σχέση έχει αυτό και το αναφέρω???

  Εεεεε… τόσες «μα…ργαριταριές» γράφονται… κάπου θα κολλήσει…

  Ακούστε το εξής ευτράπελο… και θα καταλάβετε τι μπορεί να πάθει κανείς…

  …μπερδεύοντας τις έννοες!

  Δεν λέτε εσείς εκεί πάνω, (θέλωντας να τονίσετε την ανεπτυγμένη νοημοσύνη)… πως οι Έλληνες είναι εύστροφοι??? (το μυαλό τους παίρνει πολλές στροφές)???

  Εεε, λοιπόν…

  ….ένας «Έλληνας», κατά τι αργόστροφος…

  …θέλοντας να γίνει… Έλληνας… και υποτιμώντας τη νοημοσύνη των υπολοίπων Ελλήνων, πιστεύοντας «μακάρια» ότι κι αυτοί είναι «αργόστροφοι», άρα… αυξάνονται οι πιθανότητες για τον ίδιο να… «βασιλεύσει»… και να «επιβληθεί»…

  …τι έκανε λέτε???

  Μα απλούστατααα…

  …έβαλε το μυαλό του στο… μπλέντερ!!!

  Μα αυτό «φωστήρα» μου… δεν σου προσθέτει «ευστροφία»…

  …τρικυμία εν κρανίο σου προσθέτει που να πάρει… και την πληρώνουν άλλοι!!!

  Άντε και… σανό-τωρα!!!

  Χεεε… χεεεε… χεεεεε…

 9. Δημήτρης /

  Το μπλέντερ φιλαράκο…τα αλέθει όλα και κάνει καλό φαγητό.
  Δεν τα κατεβάζουμε αμάσητα όπως άλλοι…και στο τέλος πνίγονται.

 10. Δημήτρης /

  Φάτε τώρα την…χωρίς μπλέντερ “επιτυχία” της κυβέρνησης.

 11. Δημήτρης /

  Με λίγο ψωμάκι χωριάτικο…να μην σας κάτσει στο λαιμό.

 12. Ανδρέας Αέναος /

  Καλημέρα σας.
  Ενορχηστρωμένη επίθεση με όλα τα “όργανα” στην διαπασών!
  Α)
  Επίθεση γιούνγκερ (ξέρετε, αυτού του “φιλέλληνα” που αν και κάνει ότι μπορεί!!!!! για εμάς!!!!!! και την Ελλάδα!!!!! διαρκώς τον διαβάλουν!!! και λένε ψέματα για όσα έχει πεί!!!!!!), απ ευθείας στην Ελληνική κυβέρνηση και στον Ελληνικό λαό!
  Δυστυχώς όμως για τέτοιους “φιλέλληνες” και ευτυχώς για την αλήθεια, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια!
  Ο αηδιαστικά αισχρός γιουγκέρ ξέχασε κάποιες “λεπτομέρειες” ‘οπως:1) η πρόσφατη αποκάλυψη για το σκάνδαλο που “έστησε” (όντας πρωθυπουργός στην χώρα του), με την απόκρυψη φόρων από λαμόγια στην χώρα μας με τις “ευγενείς” συμβουλές του και την πιό “ευγενή” χορηγία της στήριξής του!!!!!
  2) ότι υπάρχουν και επίσημα έγραφα της Ε.Ε. (και τα οποία σήμερα έδωσε στην δημοσιότητα η κυβέρνηση), τα οποία αποκαλύπτουν τα αισχρά ζητούμενα των αισχρότατων εκβιαστών ευρωπαίων, τα και στα οποία ο “διαβαλόμενος” και “αξιοπρεπής” γιουγκέρ, είναι επίσημος υποστηρικτής και μεσολαβητής!!!!!
  3) πιθανών θεωρεί ότι απευθύνετε σε άτομα που υποφέρουν από ολική έκλειψη μνήμης, μιας και δεν είμαστε ικανοί να ενθυμούμαστε την “ευγενή” χορηγία του, μαζί με τα υπόλοιπα λαμόγια, κατά την διάρκεια των 5 περασμένων ετών σε βάρος των οικονομικών και κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας-πάντα για το “καααλλοοοό” μααααςςςςς!
  Β)
  Ο θρασύτατος εξ υπηρέτης τραπεζικών συμφερόντων (κυρίως γερμανικών), στουρνάρας έδωσε στην δημοσιότητα έκθεση με τις “καταστροφικές” συνέπειες για την Ελλάδα (και μόνο;;;;;), από την “πιθανή” αποτυχία των “διαπραγματεύσεων;!” με τον ελεεινό συρφετό των αφεντικών του!
  Ο επίορκος (είχε ορκισθεί ως “Έλληνας” υπουργός), γερμανο-υπηρέτης στουρνάρας καλά θα έκανε να μας δώσει και μία έκθεση για την συρρίκνωση της Ελληνικής οικονομίας κατά την διάρκεια που διετέλεσε υπουργός οικονομικών, καθώς και να μας εξηγήσει γιατί αυτό δεν ήταν καταστροφικό, παρά εξ αντιθέτου αποτέλεσε “σωτηρία” και για ποιούς;
  Ταυτόχρονα, καλό θα είναι και να δώσει μια έκθεση με τα “οφέλη” που αποκόμισε το δημόσιο (και κατ επέκταση και το Ελληνικό κράτος καθώς και ο Ελληνικός λαός), από τον εξωδικαστικό “συμβιβασμό” με τα αφεντικά του την ζήμενς!
  Γ)
  Με απύθμενο θράσος σημερινό διαδικτυακό “προσκλητήριο” για αυριανή συγκέντρωση στην πλατεία συντάγματος με αίτημα: ” ΠΑΣΗ;;;;; θυσία, παραμονή στο ευρό”!
  -Δημοκρατικό και αναφαίρετο δικαίωμα του καθένα να διαδηλώνει και να συγκεντρώνεται “κάτω” από οποιοδήποτε αίτημα!
  Πλήν όμως κάποιος να μου εξηγήσει την προσφορά και υπέρ ποιού από τα διαπραγματευόμενα μέρη, θα προκαλέσει μια τέτοια συγκέντρωση;
  Δ)
  Απτόητη και στα χνάρια του πατρός της η μπακογιάννη, προκάλεσε χωρίς ντροπή (δίνοντας “προμόσιον” στην αφεντομουτσουνάρα της ως επίδοξος αρχηγός της παράταξης!!!!!), συνάντηση με τον πρωθυπουργό!
  -Ποιός ο λόγος; -Με ποιόν στόχο; -Τι επετεύχθη;
  -Άγνωστοι αι βουλαί του κυρίου!
  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ο πρωθυπουργός (και χωρίς να γνωρίζω το νομιμοφανές της συνάντησης)!
  Εξ όσων γνωρίζουμε όλοι μας, για την ενημέρωση των βουλευτών, υπάρχει η θεσμικά κατοχυρωμένη “ώρα του πρωθυπουργού”!!!!!!
  -Ποιός λοιπόν ο λόγος που ο πρωθυπουργός, κατόπιν των συναντήσεων με δύο αρχηγούς, συναντήθηκε με έναν βολευτή και με ποιάν άλλη ιδιότητα προσήλθε η βολευτής στην συνάντηση;;;;;;
  ΑΛΕΞΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ και ταυτόχρονα ακόμα ένα κτύπημα στο σάπιο πρόσημο των ΘΕΣΜΩΝ!
  (Χρήσιμο θα ήταν να υπενθυμίσω στην κόρη του εφιάλτη των Ελλήνων ότι, ο Ελληνικός λαός την έβγαλε από την βουλή και ο λόγος που ξαναμπήκε ήταν η είσοδος από το “παράθυρο”, όταν ο γιαβόλ-αντώνεν την προσέθεσε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας!)
  Ε)
  Ο “ανυποψίαστος” αρχηγός του ποταμιού εξεμάνη τα μάλα ενάντια στο προ δεκαετίας θράσος της δικηγόρου κωνσταντοπούλου, αμφισβητώντας ευθέως την ηθική και την εντιμότητά της!
  -“Ξέχασε” όμως, όλως παραδόξως, ότι πρόσφατα αυτό το ανήθικο άτομο εξελέγη πρόεδρος της βουλής και με την δικιά του ψήφο!!!!!!!
  Τώρα εγώ να “κάνω” μια υπόθεση: “Ο αγνός σταύρος και γνωρίζοντας το βεβαρυμένο παρελθόν της ζωής, την ψήφισε για πρόεδρο έχοντας ως στόχο να την εκβιάσει και να την καταστήσει υποχείριό του!”
  -Όταν δεν κατάφερε να την κάνει να υποκύψει στους εκβιασμούς του, αποκάλυψε το “αμαρτωλό” παρελθόν της για να την τιμωρήσει!!!!
  -Εύγε στάβ(λ)ρος, περιμένουμε με αγωνία και τις επόμενες “έντιμες” αποκαλύψεις σου!

 13. Βελζεβούλης /

  Κι εγώ που νόμιζαααα…

  …τελικά είναι μη αναστρέψιμη!

  Όχι μόνο μπερδεύτηκε η ευστροφία με την… τρικυμία…

  …ακόμα χειρότερα…

  …μπερδεύτηκε ο νούς με το… νουά!!! (Βόιον παρακαλώ).

  Και να που το πείραμα με το μπλέντερ… «απέδωσε»!

  Αντί για μυαλό… «μπαρούτι», (εύφλεκτο), βγήκε μυαλόοοο…

  …κουρκούτιιιι!

  Απαλό και… «μαλακτικό» μεν… «άφλεκτο» δε!!!

  Άαααστο «πουλάκι» μουουουου… μην το τυραννάααας… μην το βασανίζειειειεις… αφού δεν σου βγαίνειειεειει!

  Εξ’ ου και η ρήση…

  …Έλληνας γεννιέσαι ρε φίλεεεε… δεν γίνεσαι επειδή… το γράφεις!!! (παράδειγμα λέω… πάσα ομοιότης… τυχαίαααα)!!!

 14. Δημήτρης /

  Καλό είναι να αρθρογραφούμε για το προβλημα του πολίτη, το οικονομικό,δεν αντιλέγω.

  Για το πρόβλημα του Έθνους που είνια η λαθρομετανάστευση και η υπογεννητικότητα…ούτε λόγος.

  Αυτό είναι πατριωτισμός?
  Το πολύ το κυρ-ελέησον το βαριέται και ο παπάς να ξέρετε.

  Ωραία. Το ξέρουμε.
  Οι πολιτικοί είναι ψεύτες,κλέφτες και μας κόψανε το μισθό και τη σύνταξη.
  Φτάνει. Το εμπεδώσαμε.