Οταν η Ελλάδα έσβησε το χρέος της Γερμανίας!

Αθήνα 28/2/2013

Αναδημοσίευση άρθρου από την εφημερίδα Δημοκρατία.

Αρθρογράφος :

Μαρία Παναγιώτου mpanagiotou@dimokratianews.gr

Πριν από 60 χρόνια ακριβώς -συγκεκριμένα στις 27 Φεβρουαρίου του 1953- συγκεντρώθηκαν στο Λονδίνο οι 70 χώρες στις οποίες χρωστούσε χρήματα η Γερμανία. Ανάμεσά τους και η Ελλάδα, αλλά και χώρες όπως η Αίγυπτος και το Πακιστάν, εκτός από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Βρετανία.

 Στόχος τους δεν ήταν να πιέσουν τη Γερμανία να προβεί σε μέτρα λιτότητας προκειμένου να αποπληρώσει τα χρέη της. Το αντίθετο. Στόχος των χωρών αυτών (επαναλαμβάνουμε, και της Ελλάδας) ήταν να βοηθήσουν τη Γερμανία να ορθοποδήσει, γιατί έτσι θα συνέβαλλαν παράλληλα στην ευημερία ολόκληρης της δυτικής Ευρώπης.

2nda G.M. Reparaciones Alemanas en Grecia

Atenas  27 Febrero 2013

Republicado por: Hellenic Electronic Center

Alemania debe pagar sus deudas atrazadas a Grecia

Firma la petición

En octubre de 1940, Grecia fue arrastrada a la Segunda Guerra Mundial con la invasión de su territorio por Mussolini. Para salvar a Mussolini de una humillante derrota, Hitler invadió Grecia en abril de 1941.

Grecia fue saqueada y devastada por los alemanes como ningún otro país bajo su estancia. La Cruz Roja Internacional ha estimado que entre 1941 y 1943 al menos 300.000 griegos murieron de hambre – el resultado directo del saqueo de Grecia por los alemanes. Mussolini se quejó a su ministro de Relaciones Exteriores el conde Ciano “Los alemanes han tomado de los griegos hasta sus los cordones de sus zapatos”.

Réparations Allemandes de la 2nde GM vers la Grèce

Athènes  27 Février 2013

réédition de la Hellenic Electronic Center

L’Allemagne doit payer à la Grèce ses obligations qui sont impayées longtemps.

Signez la demande

En octobre 1940, la Grèce est entraînée dans la Seconde Guerre mondiale suite à l’invasion de son territoire par Mussolini. Pour sauver Mussolini d’une défaite humiliante, Hitler a envahi la Grèce en 1941.

La Grèce est pillée et dévastée pas les Allemands comme aucun autre pays sous leur occupation militaire. La Croix Rouge Internationale a jugé qu’entre 1941 et 1943, au moins 300,000 grecs sont morts de la faim- un résultat direct du pillage de la Grèce par les Allemands. Mussolini s’est plaint à son ministre des affaires étrangères, le Conte Ciano « Les Allemands ont pris des Grecs même leurs lacets de souliers ».

WW-II German Reparations to Greece

Repost from:  Hellenic Electronic Center

Germany Should Pay its Long-overdue Obligations to Greece

 

Sign the petition

In October 1940, Greece was dragged into the Second World War by the invasion of its territory by Mussolini. To save Mussolini from a humiliating defeat, Hitler invaded Greece in April 1941.

Greece was looted and devastated by the Germans as no other country under their occupation. The International Red Cross has estimated that between 1941 and 1943 at least 300,000 Greeks died from starvation – the direct result of the plundering of Greece by the Germans. Mussolini complained to his minister of foreign affairs Count Ciano “The Germans have taken from the Greeks even their shoelaces”.

Γερμανικές Ἀποζημιώσεις Β’ Παγκ. Πολέμου – Αἴτημα καταβολῆς

Ἀθῆνα 27 Φεβρουαρίου 2013

Ἀναδημοσίευσι ἀπὸ τὸ:  Ἑλληνικὸ Ἠλεκτρονικὸ Κέντρο
Η Γερμανία Πρέπει να Πληρώσει στην Ελλάδα τις Προ Πολλού Οφειλόμενες Υποχρεώσεις της.

Η υπογραφή σας στο αίτημα

Τον Οκτώβριο του 1940, η Ελλάδα υποχρεώθηκε να μπεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την απρόκλητη εισβολή των στρατευμάτων του Μουσολίνι στην Ήπειρο. Ο Χίτλερ, για να σώσει τον Μουσολίνι από μία ταπεινωτική ήττα, εισέβαλε στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941.

Η Ελλάδα λεηλατήθηκε και ερειπώθηκε από τους Γερμανούς όσο καμία άλλη χώρα κάτω από την κατοχή τους. Σύμφωνα με τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, τουλάχιστον 300.000 Έλληνες πέθαναν από την πείνα – άμεσο αποτέλεσμα της Γερμανικής λεηλασίας. Ο Μουσολίνι παραπονέθηκε στον Υπουργό του των Εξωτερικών, Κόμη Τσιάνο, « Οι Γερμανοί έχουν αρπάξει από τους Έλληνες ακόμη και τα κορδόνια των παπουτσιών τους ».

Ο Δάσκαλος της οργισμένης Ελλάδας!

Ἀθῆνα 23 Φεβρουαρίου 2013

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, Δάσκαλος ἀπὸ τὸ Κιλκίς
Ἀναδημοσίευσι ἀπὸ τὸ: Παρακάτω

 

Γράφω με οργή, γιατί «οι μη οργιζόμενοι, εφ’ οις δει, ηλίθιοι δοκούντες είναι», όσοι δεν οργίζονται γι’αυτά που πρέπει είναι ηλίθιοι, ορίζει ο Αριστοτέλης. Τι είδαμε τις προάλλες στο Τ.V. Έναν αξιολύπητο πρωθυπουργό της Ελλάδας, με ύφος ψοφοειδές και βλέμμα δουλόφρονος, να επιδίδεται σε δακρύβρεχτες καημενολογίες.Και δίπλα του την υπερφίαλη νεοναζίστρια Μέρκελ, να μην μπορεί να συγκρατήσει την σιχασιά της για τους φυλετικώς υποδεέστερους πτωχοζήτουλες των Βαλκανίων. 

Άγημα από τεταρτοετείς Ευέλπιδες

 Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

 

Αίσθηση προκάλεσε η παρουσία αγήματος της Σχολής Ευελπίδων για πρώτη φορά στα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου, κατά την τελετή υποδοχής του Γάλλου Προέδρου Φρανσουά Ολάντ. Δεν ήταν λοιπόν, από την προεδρική φρουρά, όπως είχαμε συνηθίσει.

Page 1 of 212