Π. Παυλόπουλος: Νομικά κατοχυρωμένες οι απαιτήσεις της Ελλάδας!

Ἀναδημοσίευσι ἁπὸ τὸ Newsbomb.gr

Τελευταία ανανέωση: Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 17:15

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος αναφερόμενος στις απαιτήσεις της Ελλάδας εναντίον της Γερμανίας επισήμανε, μεταξύ άλλων, και τα εξής:
Π. Παυλόπουλος: Νομικά κατοχυρωμένες οι απαιτήσεις της Ελλάδας

«Διευκρινίζω ότι έχουμε να κάνουμε με δύο εντελώς διαφορετικά, από νομική άποψη, θέματα. Ήτοι:

Ι. Πρώτον, με το κατοχικό δάνειο προς τη Γερμανία, το οποίο συνήφθη υποχρεωτικώς –ορθότερα με καταναγκαστικό και εκβιαστικό τρόπο- μεταξύ της κατοχικής Ελληνικής Κυβέρνησης και της Γερμανίας, προς συντήρηση των στρατευμάτων κατοχής. Εδώ πρόκειται, λοιπόν, από νομική σκοπιά για ενοχή εκ συμβάσεως. Άρα η αντίστοιχη εκ της συμβάσεως απαίτηση της Ελλάδας είναι ενδοσυμβατικής και όχι αδικοπρακτικής προέλευσης.
Α. Σ’ αυτήν την απαίτηση προστίθενται ποσά τα οποία προκύπτουν από συναφείς προς τη δανειακή σύμβαση αιτίες, όπως είναι ιδίως οι τόκοι υπερημερίας λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης.
Β. Για την απαίτηση αυτή δεν τίθεται ούτε θέμα παραγραφής ούτε θέμα παραίτησης. Τίθεται μόνο ζήτημα συνολικού υπολογισμού της ως σήμερα. Ας σημειωθεί ότι η ελληνική θέση γίνεται νομικώς τόσο περισσότερο ισχυρότερη, όσο ήδη από την κατοχική περίοδο είχε αρχίσει η αποπληρωμή του δανείου, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά κατά καιρούς.
ΙΙ. Και, δεύτερον, με τις αποζημιώσεις λόγω ανθρώπινων θυμάτων και υλικών καταστροφών στην Ελλάδα από τις δυνάμεις κατοχής.
Α. Επισημαίνω πριν απ’ όλα ότι το 1946, στη Διάσκεψη των Παρισίων, είχε προσδιορισθεί ένα –κατά προσέγγιση- ποσό τέτοιων αποζημιώσεων προς την Ελλάδα ύψους 7,5 δισ. δολαρίων.
Β. Κυρίως δε τονίζω με έμφαση ότι το 1953, με τη Συμφωνία του Λονδίνου, δεν «χαρίσθηκαν» στη Γερμανία οι οφειλές της λόγω πολεμικών αποζημιώσεων, όπως η γερμανική πλευρά «τεχνηέντως» φαίνεται να διατείνεται. Η Συμφωνία αυτή απλώς έθεσε «σε αδράνεια» τις οφειλές της Γερμανίας ως την υπογραφή, κατά το Διεθνές Δίκαιο (Δίκαιο του Πολέμου) «Συμφώνου Ειρήνης» μεταξύ της τελευταίας και των Δυνάμεων που νίκησαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόκειται νομικώς για ένα είδος «αναβλητικής αίρεσης» (lato sensu) σχετικά με την εξόφληση των υποχρεώσεων της Γερμανίας, επειδή τότε θεωρήθηκε ότι αυτή δεν διέθετε –πρωτίστως λόγω της διαίρεσής της σε Δυτική και Ανατολική- την κατά το διεθνές δίκαιο απαιτούμενη πολιτειακή υπόσταση για ανάληψη και εκπλήρωση συναφών υποχρεώσεων.
1. Τούτο –ήτοι η ικανότητα σύναψης «Συμφώνου Ειρήνης»- επήλθε το 1990. Όταν μετά την επανένωση της Γερμανίας η τελευταία απέκτησε ενιαία νομικώς πολιτειακή υπόσταση και κυριαρχία. Ειδικότερα το 1990 υπογράφηκε το λεγόμενο «Σύμφωνο 2 + 4» μεταξύ της ενωμένης πλέον Γερμανίας και ΗΠΑ, ΕΣΣΔ, Γαλλίας και Αγγλίας.
2. Γίνεται δε σήμερα γενικώς και επισήμως δεκτό –και de facto το έχει αποδεχθεί και η Γερμανία, αφού στη βάση αυτή στηρίζει την εν γένει κυριαρχία της- ότι το ως άνω Σύμφωνο επέχει τη θέση του «Συμφώνου Ειρήνης» που περιγράφει, κατά το Διεθνές Δίκαιο, η προαναφερόμενη Συμφωνία του Λονδίνου του 1953. Και τούτο διότι μόνον έκτοτε η Γερμανία μπορούσε να υπογράψει ένα τέτοιο «Σύμφωνο», δεδομένου ότι μόνο τότε, όπως ήδη τόνισα, απέκτησε την ενότητά της και την ενιαία κυριαρχία της μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Γ. Το «Σύμφωνο 2 + 4» καλύπτει, λόγω της νομικής φύσης του αλλά και γενικότητάς του, και τα μη συμβαλλόμενα πλην όμως παθόντα από την γερμανική κατοχή κράτη, όπως η Ελλάδα. Είναι δηλαδή νομικό κείμενο γενικής εφαρμογής.
Δ. Η από ελληνικής πλευράς νομική βάση των αποζημιωτικών απαιτήσεων κατά της Γερμανίας βρίσκει σταθερό έρεισμα κυρίως στις διατάξεις του άρθρου 3 της Δ΄ Σύμβασης της Χάγης του 1907, οι οποίες κωδικοποίησαν και τις ως τότε διατάξεις του Δικαίου του Πολέμου. Κατά τις διατάξεις αυτές «ο εμπόλεμος όστις ήθελε παραβιάσει τας διατάξεις του Κανονισμού θα υποχρεούται, αν συντρέχει λόγος, εις αποζημίωσιν, θα είναι δε υπεύθυνος δια πάσας τα πράξεις τας διαπραχθείσας υπό των προσώπων των μετεχόντων της στρατιωτικής του δυνάμεως». Επέκεινα οι διατάξεις των άρθρων 46 και 47 του «Κανονισμού Νόμων και Εθίμων του Πολέμου στην ξηρά», ο οποίος είναι προσαρτημένος στη Δ΄ Σύμβαση της Χάγης του 1907, καθιερώνουν και τις δύο θεμελιώδεις αρχές του Δικαίου του Πολέμου, ήτοι τις αρχές της προστασίας του σεβασμού του Ανθρώπου και της ατομικής ιδιοκτησίας. Όλες αυτές τις αρχές επικαιροποίησε η απόφαση του Διεθνούς Στρατιωτικού Δικαστηρίου της Νυρεμβέργης του 1946.
1. Αυτό είχε αποδεχθεί, έναντι της ελληνικής Κυβέρνησης, επισήμως το 1965 ο τότε Καγκελάριος Λούτβιχ Έρχαρτ.
2. Ο ίδιος δε είχε τότε μιλήσει για επανορθώσεις ύψους 500 εκ. γερμανικών μάρκων.
ΙΙΙ. Η σχετικώς πρόσφατη απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, με την οποία απορρίφθηκε ιταλικό αίτημα –υπήρχε και παρέμβαση Ελλήνων διαδίκων- για πολεμικές αποζημιώσεις έναντι της Γερμανίας, ουδόλως αλλάζει τα προαναφερόμενα νομικά δεδομένα και επιχειρήματα υπέρ της Ελλάδας. Και τούτο διότι η ως άνω απόφαση εκδόθηκε ύστερα από προσφυγή ιδιωτών. Τώρα γίνεται λόγος για απαιτήσεις του Ελληνικού Κράτους, κατά το Διεθνές Δίκαιο, τόσο για εξόφληση του κατοχικού δανείου όσο και για την καταβολή αποζημιώσεων λόγω των «πεπραγμένων» των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής.
Α. Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς, το ελάχιστο των κατά τα προαμνημονευόμενα ελληνικών απαιτήσεων έναντι της Γερμανίας είναι σήμερα, περίπου, 60 δισ. ευρώ από το κατοχικό δάνειο και 110 δισ. ευρώ λόγω αποζημιώσεων. Ήτοι σύνολο, περίπου, 170 δισ. ευρώ. Αλλ’ αυτό είναι θέμα ειδικότερου υπολογισμού, ο οποίος θα γίνει με την επιμέλεια των αρμόδιων ελληνικών κρατικών αρχών.
Β. Και κάτι τελευταίο: Η σημερινή ευρωπαϊκή συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται και από την ανάγκη οριοθέτησης των υποχρεώσεων των χωρών της ευρωζώνης ως προς την επίτευξη βασικών δημοσιονομικών στόχων –μεταξύ των οποίων προέχουσα θέση κατέχει το δημόσιο χρέος κάθε χώρας-μέλους- επιβάλλει και την επίλυση των μεταξύ των χωρών αυτών κάθε είδους συναφών διαφορών, με βάση το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο».

14 comments

 1. ΜΑΡΙΑ /

  Ὁ Π.Παυλόπουλος εἶναι ἐξαίρετος ἐπιστήμων,τοῦ ἔχω ἐμπιστοσύνη….

  • Γιώργης /

   Δέν διαφωνῶ γιὰ τὶς γνώσεις του… Ἄλλος εἶναι ὁ ἐπικίνδυνος… 😐

   • ΜΑΡΙΑ /

    Θά δοῦμε Γιώργη,ἔχω τήν αἴσθηση ὅτι τίποτε δέν θά γίνη ὅπως φανταζόμαστε…

    • Γιώργης /

     Τὸ θέμα ἔχει πάρει φοβερὴ δημοσιότητα, «ἔξω»…
     Ξέρουν ὅτι δὲν μποροῦν νά ἀποφύγουν οὖτε δραχμή…
     Γι αύτὸ λέω ὅτι «ἄλλος εἶναι ἐπικίνδυνος». Καὶ εἶναι ἐδῶ μέσα…

 2. Κώστας Ναξάκης /

  Καλημέρα
  Οι εκπρόσωποι των γερμανικών κομμάτων προσπαθούν να αποφύγουν την υποχρέωσή τους. Μερικοί ψελλίζουν για καταβολή «λογικών» απαιτήσεων. Ο καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου στο πανεπιστήμιο του Βερολίνου επισημαίνει την υποχρέωση αποπληρωμής. Παρατηρεί ότι η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να χαρακτηρίσει την έρευνα απόρρητη. Αντιθέτως η δημοσιοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας θα ισχυροποιούσε τις θέσεις μας. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στο άρθρο περί αλλεργίας των γερμανών, προσπάθησα να περιγράψω συνοπτικά όσα αναλυτικά αναφέρει ο κος Ζαχαρίας Μίχας. Προτείνω εφόσον συμφωνείτε να μεταφραστεί η περίληψη αυτή με τυχόν τροποποιήσεις από παρατηρήσεις σας. Καθένας από εμάς να επισυνάπτει την τελική και μεταφρασμένη περίληψη σε όποιο σχετικό άρθρο περιηγείται. Η ανάλυση του κου Παυλόπουλου συμπίπτει με αυτήν πολλών νομικών. Πιστεύω Μαρία ότι θα εκπλαγούμε ευχάριστα.

  • ΜΑΡΙΑ /

   Κώστα καί ἐγώ πιστεύω ἀκριβῶς τό ἴδιο:θά ἐκπλαγοῦμε εὐχάριστα,φτάνει νά πετάξουμε τίς παρωπῖδες καί “ξερολισμό¨ μας….
   Ἄς μάθουμε ἐπιτέλους νά μήν ἀπαξιώνουμε τά πάντα,μέ θρᾶσσος χιλίων πιθήκων!!

 3. Έλλην /

  Και “εξαίρετος” πολιτικάντης θα πρόσθετα εγώ, διότι όταν ήταν το δεξί χέρι του Κ.Καραμανλή συμπεριφερόταν σαν να έχει έρθει από άλλο πλανήτη….
  Λες και δεν είχε σπουδάσει τα βασικά. Τώρα έξω από το χορό πολλά μπορεί να λέει. Σημασία έχει ότι ως υπουργός Εσωτερικών άφησε πίσω του ερείπια…ο κατά τα άλλα εξαίρετος επιστήμων.

  Δεν θέλουμε άλλους τέτοιους επιστήμονες. Χορτάσαμε επιστήμη, χαρτογιακάδες,τεχνοκράτες και κολεγιόπαιδα. Έλεος……….

  • ΜΑΡΙΑ /

   Ἡ σοβαρότατη δουλειά πού ἔκανε ὁ Π.Παυλόπουλος μέ τόν “Βασικό μέτοχο”,εἶναι δεῖγμα τῆς ἀξίας του.
   Ἄν δέν εἶχαν λυσσάξει ὅλα τά ἐγχώρια καί διεθνῆ προδοταριά, (πρωτοστατοῦσαν:γ.παπανδρέου/ἔ.βενιζέλος/ἀ.λοβέρδος/ντ.ρόβλιας,ἐκλεκτά μέλη τῆς διεθνοῦς μαφίας),
   θά εἴχαμε ξεμπερδέψη ἀπό τούς σάπιους νταβατζῆδες καί δέν θά εἴχαμε τούς τρεμοπρετεντεροκαψῆδες νά μᾶς κάνουν λυσσασμένη πλῦση ἐγκεφάλου,γιά τά “καλά τοῦ μνημονίου”..!!!
   Ἡ σάπια γερμανοκρατούμενη ε.ε. ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ καί ΑΣΤΗΡΙΚΤΑ ἀπέρριψε τόν βασικό μέτοχο,διότι ἦταν ἐμπόδιο στά ληστρικά σχέδια της καί στήν ἀνάδειξη στήν Πρωθυπουργία, τοῦ ἐκλεκτοῦ της προδότη γ.α.π.
   ΟΧΙ χωρίς τήν βοήθεια τοῦ ἀπαίδευτου πιθηκίζοντος,λαοῦ…
   Ἡ βρωμιά τῶν νταβατζήδων εἶναι τόση ὥστε ὅταν ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ὁ Π.Παυλόπουλος,τό ΕΘΑΨΑΝ:

   ” Ο νόμος Προκόπη Παυλόπουλου, τότε είχε αρχικά επιστραφεί απο θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως «ελλείπων» και χρήζων συμπληρώσεως, με αποτέλεσμα τότε άδικα ο Προκόπης να βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα και να υποστεί πολιτικούς μύδρους, ότι εξέθεσε την κυβέρνηση και άλλα συναφή μεγαλόστομα και στομφώδη. Επειδή αγαπάει τον κλέφτη όμως όπως λέει η παροιμία, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη, ήλθε το πλήρωμα του χρόνου και πριν λίγο καιρό το ευρωπαϊκό δικαστήριο, μετά απο ένα νομικό μαραθώνιο δικαίωσε τον καθηγητή, για τον ορθό και προηγμένο για τον απογαλακτισμό του κράτους απο την διαπλοκή, κατά την γνώμη μας νόμο του. Φυσικά βεβαίως τα μεγάλα ΜΜΕ ηλεκτρονικά και έντυπα, πέρασαν στα ψιλά η και δεν δημοσίευσαν καθόλου την είδηση !!!”

   http://www.politikanet.gr/2012/11/blog-post_6480.html

 4. Αέναος Έλληνας Μαχητής /

  Καλησπέρα σε όλους.
  Πράγματι ο Προκόπης Παυλόπουλος, δείχνει να γνωρίζει και να έχει μελετήσει καλά το θέμα του κατοχικού δανείου και των αποζημιώσεων που οφείλουν οι Γερμανοί ναζί στην Ελλάδα μας!

  Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος να αμφισβητήσει, τις νομικές του γνώσεις
  και ικανότητες, που ίσως δίκαια τον κατατάσσουν, σε μία από τις πρώτες βαθμίδες της κλίμακας της Ελληνικής επιστημονικής κοινότητας.

  Τώρα εμένα φυσικά, μου δημιουργεί ορισμένα ερωτήματα, η επιλεκτικότητα με την οποία χρησιμοποιεί αυτές τις γνώσεις και τις ικανότητες, που με οδηγούν σε αμφιβολίες, για το εάν εξυπηρετεί και προασπίζει τα συμφέροντα του Ελληνικού Λαού, η μάλλον προσπαθεί κατά καιρούς να προσφέρει ανταλλάξιμες υπηρεσίες, στο φαύλο και διεφθαρμένο σύστημα που υπηρετεί επί σειράς ετών, στον επιστημονικό αλλά και στον πολιτικό χώρο.

  Για παράδειγμα ας πούμε, κάποιοι άλλοι επιστήμονες σε παρελθόντα χρόνο, προσπάθησαν να αναδείξουν και να ανακινήσουν το θέμα της διεκδίκησης του κατοχικού δανείου και των αποζημιώσεων, με τεκμηριωμένες απόψεις, αλλά λοιδορήθηκαν, απαξιώθηκαν, χαρακτηρίστηκαν γραφικοί, αποκλείστηκαν από τα ΜΜΕ, γιατί απλά οι τοποθετήσεις τους και οι ενέργειές τους, δεν εξυπηρετούσαν όπως θα έπρεπε το διεφθαρμένο από όλες τις πλευρές σύστημα.

  Δεν τον θυμάμαι να υπερασπίστηκε με σθένος τους κατά μία έννοια συναδέλφους του, η να πρωτοστατεί ως όφειλε, παρουσιάζοντας τότε τουλάχιστον τις σημερινές νομικές του απόψεις!!!
  Τι τον εμπόδισε;;;

  Για να μην αναφέρω τα περί ωμής καταστρατήγησης και καταπάτησης του συντάγματος, τις οποίες εάν δεν μεθόδευσε, δεν έπραξε κατά τη γνώμη μου τα δέοντα να τις αποτρέψει και τουλάχιστον τις ανέχθηκε, ενώ σαν πατριώτης διακεκριμένος επιστήμων συνταγματολόγος, έπρεπε να καταγγείλει επωνύμως όλα τα τεκταινόμενα στο πολιτικό παρασκήνιο και να παραιτηθεί δημιουργώντας πολιτική αναταραχή!!!

  Ένας διακεκριμένος επιστήμων, δεν ανέχεται το “πνευματικό παιδί” της επιστήμης που αγάπησε και αγκάλιασε, να το αφήνει έρμαιο στις διαθέσεις των οποιωνδήποτε τυχάρπαστων πολιτικάντηδων, που αποφασίζουν να ασελγήσουν με το χειρότερο τρόπο εις βάρος του, δημιουργώντας συνθήκες σκοταδισμού και τρομοκρατίας εναντίον ενός υπερήφανου Έθνους… Του Ελληνικού Έθνους!!!

  Όσα μας περιέγραψε από την κρατική τηλεόραση ο βολευτής κ. Προκόπης Παυλόπουλος, σχετικά με την κατοχική ληστεία, (όχι δάνειο, αφού δεν είναι δυνατό να ονομάσει κανείς δάνειο, την αφαίρεση του οικονομικού πλούτου της Ελλάδας μας, με τα όπλα στον κρόταφο), και τις αποζημιώσεις για τις θηριωδίες που διέπραξαν οι εγκληματίες Γερμανοί ναζί, είναι σωστά και λίγο – πολύ, έχουν τεκμηριωθεί και από άλλους επιστήμονες.

  Άρα κατά την άποψή μου πάντα, δεν αναζητούμε τους επιστήμονες που θα τα επιβεβαιώσουν, αλλά τους γνήσιους Έλληνες Πατριώτες, που θα τα διεκδικήσουν δυναμικά και αποτελεσματικά, για τη δικαίωση της μνήμης των προγόνων μας!!!
  Προσωπικά εάν με ρωτήσετε, ανάμεσα στους πολιτικούς που υπάρχουν στο προσκήνιο αλλά και το παρασκήνιο της πολιτικής ζωής της χώρας μας, δεν διακρίνω ούτε έναν για δείγμα, άξιο Έλληνα Πατριώτη, στον οποίο θα είχα εμπιστοσύνη να φέρει εις πέρας αυτή την μεγίστης σημασίας Εθνική αποστολή!

  Πρότασή μου είναι :
  Oι γνήσιοι Έλληνες πολίτες, να οργανωθούμε, να ξεσηκωθούμε, να γίνουμε κυρίαρχοι στην Πατρίδα μας και να διεκδικήσουμε, όχι μόνο αυτά, αλλά και ότι άλλο μας ανήκει δικαιωματικά και μας το αφαίρεσαν βίαια, οι εντεταλμένοι εύκαμπτοι υπηρέτες του άθλιου και διεφθαρμένου Διεθνούς, Ευρωπαϊκού και εγχώριου συστήματος!!!

  Καμία απολύτως ευκαιρία, στους… Εθνοσωτήρες που οδήγησαν την Ελλάδα μας στη (σχεδόν;) ολοκληρωτική καταστροφή.

  Ζητώ συγνώμη που σας κούρασα με το μακροσκελές σχόλιό μου, αλλά ίσως ήταν και ένα ξέσπασμα λόγω της απουσίας μου από κοντά σας, εξ’ αιτίας των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζω το τελευταίο διάστημα.

  Ελπίζω να τα ξεπεράσω σύντομα και να επιστρέψω στην ευχάριστη παρέα σας, που τόσο μου λείπει!
  Ευχαριστώ για την κατανόησή σας.

 5. Κώστας Ναξάκης /

  Καλημέρα σε όλους

  Αέναε σου εύχομαι προσωπικά, να ξεπεράσεις όποια θέματα έχουν προκύψει και να σε έχουμε σύντομα κοντά μας.

  Η επισήμανση ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα με διεκδίκηση από γνήσιους Έλληνες πολίτες με βρίσκει σύμφωνο, αφού όλοι μας έχουμε άρει την εμπιστοσύνη μας στο πολιτικό σύστημα και τις προθέσεις του. Δεν μας αφορά η επιστημονική αρτιότητα κανενός από τους πολιτικούς, όμως μας ενδιαφέρει οι γνώσεις τους να τίθενται στις υπηρεσίες αυτών που τους τίμησαν με την ψήφο τους.

  Είναι δικαίωμα και υποχρέωση μας να ελέγχουμε τα πεπραγμένα τους. Άλλωστε το πολιτικό σύστημα γνωρίζοντας αυτό το δικαίωμα τεχνηέντως ¨φτιάχνει¨ «ηλίθιους», προς αποφυγή της πραγματικής ιδιότητας τους, αυτής του εαυτούλη οσφυοκάμπτη.
  Νομίζω ότι μετά τον πόλεμο η Ελλάδα έχει προβάλει τις απαιτήσεις της από την γερμανία δέκα!!!!! (αυτό καταρρίπτει τους ισχυρισμούς περί παραγραφής) διαφορετικές χρονικές στιγμές μαζί με την τωρινή. Από αυτές οι οκτώ έλαβαν χώρα μέχρι την δεκαετία του 70.

  Από το 1990 έως σήμερα τι έκαναν οι κυβερνήσεις που εναλλάχτηκαν στην εξουσία;

  Αν παραβλέψουμε την αδιαφορία τους ακόμη και στις προβαλλόμενες απαιτήσεις των απλών πολιτών της χώρας μας για ατομικές αποζημιώσεις ενώ θα μπορούσαν να τους υποστηρίξουν με έγγραφα από τα «απόρρητα» αρχεία που είχαν στη διάθεσή τους δεν τους απαλλάσσουμε από τις ευθύνες τους;

  Μήπως η προβολή απαιτήσεων αποζημιώσεων θα έφερνε εμπόδια στις ατομικές μπίζνες των πολιτικών με το γερμανικό δημόσιο;

  Μήπως το γεγονός ότι δεν αξιώσαμε τις απαιτήσεις μας επί 20ετία, δίνει το δικαίωμα στους γερμανούς να ισχυρίζονται ότι η χρονική στιγμή που επελέγη να βγει και πάλι το θέμα δεν είναι τυχαία;

  Από το γεγονός αυτό δεν δώσαμε το δικαίωμα στον γερμανό υπουργό οικονομικών να μας προκαλεί με την στάση του;

 6. Έλλην /

  Αυτή η δικαιολογία ότι δεν τον άφησε το σύστημα να σώσει την Ελλάδα, θέλω να γίνει πιο συγκεκριμένη.

  Ποιο είναι το σύστημα?
  Ποιοι το εξυπηρετούν?
  Σε τι αποσκοπούν?

  Όταν είσαι υπουργός και δεν σε αφήνουν να κάνεις το σωστό, σηκώνεσαι και φεύγεις ξεμπροστιάζοντας το σύστημα. Δεν κάθεσαι απλά για να τσεπώνεις τα χιλιάρικα.

  Ο συγκεκριμένος βολευτής, εκλέγεται από το 1996 ως σήμερα…17 χρόνια..δηλαδή 204 μήνες επί 7.000 το μήνα 1.428.000 ευρώ χοντρικά. Τώρα θυμήθηκε να μας πει αυτός και οι θαυμαστές του ότι το σύστημα δεν τον άφησε να κάνει το έργο του? Μόλις τα παντελόνιασε μέχρι τελευταία δεκάρα??

  Και μέσα στο αντιμνημονιακό-αντιγερμανικό κλίμα πέταξε και αυτό με τις αποζημιώσεις, μπας και βρεθούν τίποτα αγαθοί πατριώτες δεξιοί και τον ψηφίσουν για καμιά ακόμη τετραετία, να κάνει μια τελευταία μπάζα.

  Χωρίς παρεξήγηση Μαρία, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα δυστυχώς.

  • ΜΑΡΙΑ /

   Τό ζητούμενο-ὅπως καί τό θέμα τοῦ ἄρθρου-εἶναι οἱ νομικές γνώσεις τοῦ Παυλόπουλου καί κατά πόσον θά εἶναι χρήσιμες, σέ ἕνα Ἐθνικό ζήτημα.
   Στόν τομέα του εἶναι ἄριστος καί αὐτό μᾶς ἐνδιαφέρει αὐτήν τήν κρίσιμη στιγμή.
   Ἄν συνεχίσουμε μέ ἄχρηστους ἀφορισμούς καί τσουβαλιάσματα,ἁπλῶς βγάζουμε τά μάτια μας…πρᾶγμα πού συνηθίζουμε τά τελευταῖα 30 χρόνια.
   Ἤ σοβαρευόμαστε καί πᾶμε μπροστά,ἤ συνεχίζουμε νά ἐπενδύουμε σέ….λεφτά ὑπάρχουν!!!

 7. Κώστας Ναξάκης /

  Φίλε Έλληνα

  Με όσα κατά καιρούς γράφεις, έχω πεισθεί ότι είσαι απογοητευμένος από το πολιτικό σύστημα και προσπαθείς να βρεις απαντήσεις από ανθρώπους που δεν τις έχουν. Διακρίνω νεανική ορμή και οργή στα άρθρα σου. Οι απλοί πολίτες ψηφίζουμε θέλω να πιστεύω με ιδεολογικά κριτήρια, τα οποία δεν μας καθιστούν συνυπεύθυνους με εκείνους που ασκούν πολιτική. Ο καταλογισμός συλλογικής ευθύνης εξυπηρετεί όσους προσπαθούν να αισθανόμαστε ότι “πληρώνουμε” τις δικές μας επιλογές και όχι τις δικές τους πολιτικές ή ρεμούλες. Ο ψηφοφόρος όποιου πολιτικού φορέα, εκτός εξαιρέσεων, επιλέγει να ψηφίσει με κριτήριο το καλό του τόπου. Ακόμα και όσοι εξαιρούνται από τον γενικό κανόνα η πολιτική λαμογιά είναι αυτή που τους υποχρεώνει σε συγκεκριμένες επιλογές.
  Διάβασε το άρθρο του Θάνου Τζήμερου (Ιδρυτής και πρόεδρος της πολιτικής κίνησης «Δημιουργία, ξανά»), στην Athens Voice.

  http://www.athensvoice.gr/article/city-news-voices/%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B9%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%85%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82

  Σύμφωνα με τον αρθρογράφο, το σύνολο του πολιτικού κόσμου (σύστημα) λειτουργεί με υστεροβουλία. Να αποδίδεις ευθύνες στους απλούς ψηφοφόρους δεν απαντά στα ερωτήματα που καίνε. Η πολιτεία έχει την υποχρέωση να δημιουργεί τις προϋποθέσεις εργασίας. Ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση στον εαυτό του να καλύψει τις βιολογικές του ανάγκες. Αν οι εκπρόσωποι της πολιτείας λειτουργούν δίκην κομματαρχών και εκμεταλλεύονται αυτές τις ανάγκες, το πρόβλημα δημιουργείται από την πολιτεία και όχι από τους εργαζόμενους. Εκείνοι που δημιούργησαν το δεινόσαυρο – κράτος, σήμερα για λόγους εντυπωσιασμού βάζουν «κόκκινες γραμμές», «αντιστέκονται σθεναρά» στις απαιτήσεις της τρόικας, κ.ο.κ. Προκειμένου να συνεχιστεί η ασυδοσία των πελατειακών σχέσεων, οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης (τα κανάλια κυρίως) ουδόλως αναφέρονται στην πηγή της αιτίας. Τους τελευταίους ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ σε όλες τις “ειδήσεις” (το άλλο σύστημα), έχουν εξαντλήσει μέχρι αηδίας το θέμα των επίορκων, λες και αυτοί οι όσοι απαράδεκτοι και καταδικαστέοι είναι οι φταίχτες της κατάντιας μας.

  Ας μην βιαστώ να γράψω ότι οι πολιτικοί μας (σύστημα), με την ψήφιση (σύστημα εμπλοκής και διαπλοκής) του πρόσφατου Νόμου απαλλάσσουν αρκετούς «επίορκους» αφού θα ισχυριστούν ότι δεν «λαδώθηκαν», αλλά οι συναλλασσόμενοι για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους προσέφεραν «ένα μικρό δωράκι». Λες και δεν πληρώνονται για να κάνουν τη δουλειά για την οποία έχουν προσληφθεί.

  Αλήθεια κύριε υπουργέ γνωρίζετε αν στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει η «έκφραση ευγνωμοσύνης» στις συναλλαγές?

  Δεν είναι πολύς καιρός από τότε που οι πελάτες μου έλεγαν. “Κούνα τα χέρια σου ρε. Βιάζομαι.”

 8. Έλλην /

  Οι Έλληνες ψηφοφόροι είναι διαφόρων ειδών:

  1)Υπάρχουν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που έζησαν τον εμφύλιο είτε συμμετέχοντες ενεργά είτε ως αποδέκτες των εγκλημάτων και των δύο πλευρών, οπότε διαμόρφωσαν άποψη που δεν αλλάζει με τίποτα.

  2)Υπάρχουν μεσήλικες που επηρεάστηκαν από το οικογενειακό τους περιβάλλον που ανήκει στην προηγούμενη κατηγορία, και διαμόρφωσαν άποψη την οποίο χαρακτηρίζω εν μέρη ως “οικογενειακή” ιδεολογία.
  Οι συγκεκριμένοι χωρίστηκαν σε δεξιούς(ενίοτε και ποτέ), αριστερούς(ΚΚΕ-κολλημένοι) και στους λεγόμενους προοδευτικούς(της πλάκας τελικά..) του ΠΑΣΟΚ. Εκεί είναι η περίοδος της ρεμούλας και του κομματικού σωλήνα. Η περίοδος που το συμφέρον πολλές φορές είναι πάνω και από ιδεολογία και αξίες.

  3)Η τρίτη κατηγορία είναι τα παιδιά της ηλικίας μου, 25-35 χρονών που αν και έζησαν αυτό το νοσηρό περιβάλλον των συγκεντρώσεων, της κόρνας και του μπαλκονιού, παρόλα αυτά δεν πέσαμε στην λούμπα. Θέλεις η επιπλέον μόρφωση, θες η αλλαγή των καιρών και η απομάκρυνση από την περίοδο της χούντας που δεν ζήσαμε που ήταν η τελευταία περίοδος διαμάχης αριστερών δεξιών….τελικά μείναμε κάπως ουδέτεροι. Χωρισμένοι πάλι σε στρατόπεδα αλλά απλά για να λέμε….με κάποιες εξαιρέσεις βέβαια. Ποτέ δεν θα δεις παιδί 25 χρονών να τσακώνεται για πολιτικά…εκτός από μένα.

  4) Η τέταρτη κατηγορία είναι τα 18χρονα παιδιά που τα περισσότερα δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα. Παραλία, φραπέ, Playstasion, ζελέ και ποτάκι…και δεν ψηφίζουν κιόλας. Προτιμούν παραλία. Και στα καπάκια βγάζουν εισιτήριο για Γερμανία…

  Αν με ρωτήσει κάποιος ποιος φταίει για το κατάντημα της χώρας, θα πω οι άνθρωποι της δεύτερης κατηγορίας. Είναι οι άνθρωποι που ψηφίζοντας λάθος κατά συρροή, έφτιαξαν την πάρτι τους και κατέστρεψαν την γενιά μου και ίσως και τις επόμενες.
  Όταν κάνεις λάθος επιλογή, έχεις και λάθος αποτελέσματα. Τα δέχεσαι και πας παρακάτω…δεν υπερασπίζεσαι αυτούς που βρίζεις, και δίκαια τους βρίζει ο καθένας μας. Από αυτούς…ναι…ζητάω απαντήσεις. Είναι κάτι σαν “δολοφόνοι εξ’αμελείας”….

  Μπορεί λοιπόν να μην υπάρχει ατομική ευθύνη στο βαθμό που πας φυλακή(δεν είμαι και τόσο τρελός..), αλλά δεν πρέπει να αρνείται ο καθένας μας το μερίδιό του στο κατάντημα της χώρας και να λέμε ότι μας κορόιδεψαν οι άλλοι…
  Γιατί στην καθημερινή ζωή μας αυτόν που τον κοροιδεύουν συνεχώς, τον λένε και χαζούλη…ηλίθιο ή ευκολόπιστο.

  Κλείνοντας, σαν τελικό συμπέρασμα…έχω να πω ότι δεν δικαιολογείται Έλληνας που να υπερασπίζεται ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Ανεξαρτήτως ιδεολογίας…..
  Αυτός που εξαπατήθηκε από τον Κουβέλη δικαιολογείται για πρώτη φορά. Πίστεψε στην αριστερά και του βγήκε καπιταλιστική δεξιά με κόκκινες θολές γραμμές…τι να κάνει? Μέντιουμ δεν είναι κανένας μας.

  Ο Κώστας ξέρει ότι στους “δολοφόνους εξ’αμελείας” βάζω και τους δικούς μου, τους συγγενείς κτλ….δεν χαρίζομαι σε κανέναν. Η άποψη μου δεν έχει διαχωρισμούς…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *